Jícnové Echo

Transesofageální ECHO - jícnová echokardiografie

Transesofageální ECHO je semiinvazivní vyšetření srdce, při kterém je echokardiografická sonda zavedena do jícnu a žaludku. Výhodou je podstatně vyšší rozlišovací schopnost než u klasické ECHO - kardiografie vyplývající z velmi těsné blízkosti sondy a srdečních struktur.

Indikace:

 • u nevyšetřitelných pacientů standardním, transtorakálním ECHO (obesita, emfysem)
 • k upřesnění anatomie chlopní a významnosti chlopenních vad
 • při teplotách nejasného původu- k vyloučení infekční endokarditidy - infekčního zánětu srdečních chlopní
 • u pacientů s fibrilací síní před plánovanou kardioverzí k vyloučení trombu v levé síni či v oušku levé síně
 • k vyloučení nitrosrdečního zkratu - defektu síňového či komorového septa
 • vizualizace aortálního oblouku a descendentní aorty - k vyloučení disekce aorty, aterosklerotických plátů či koarktace aorty
 • u mladších pacientů pod 70 let věku po mozkové příhodě k vyloučení srdeční (kardioembolizační) příčiny příhody – tj. vyloučení srdečního zkratu, patologií na chlopních, trombů v srdečních dutinách a v oušku LS a aterosklerotických plátů v aortě s emboligenním potenciálem

Základní informace:

 • vyšetření se provádí po minimálně 6 hodinovém lačnění v lokální anestesii Xylocainem
 • každý pacient je zajištěn i.v.kanylou pro zavedení infúze
 • pokud nemocný špatně toleruje zavedení sondy, je aplikována nitrožilně sedace
 • u části pacientů je k vyloučení srdečního zkratu aplikován nitrožilně roztok glukózy
 • před vyšetřením pacienta vyšetříme klinicky včetně EKG, TK
 • samo vyšetření je prováděno za kontinuální monitorace EKG
 • kontraindikacemi jsou alergie na lokální anestetikum, patologie jícnu, těžká porucha ventilace, těžká porucha krevní srážlivosti

MUDr. Richard Kobza
Affidea Praha 4 - Chodov
tel č. 267 090 811
Objednání přímo u lékaře v úterý – pátek
Vyšetření probíhá 2 x týdně (út, pá) v době od 8:00 - 13:00 hodin