Cévní poradna (angiologie - kardiologie)

Zabývá se širokým spektrem onemocnění cévního systému v rámci neinvazívní diagnostiky a farmakoterapie, v případě potřeby invazívních vyšetření a zákroků zajištujeme tato vyšetření a procedury na renomovaných pracovištích.

Podrobnější informace

Mezi nejčastější onemocnění žilního systému dolních končetin patří varixy (tzv. křečové žíly), dále chronická žilní nedostatečnost, záněty povrchového a hlubokého žilního systému.

V této oblasti poskytujeme:

 • kompletní poradenství pro pacienty se žilním onemocněním
 • kompletní neinvazívní vyšetření žilního systému, jehož základem je sonografické (ultrazvukové) vyšetření žil
 • v případě potřeby operační řešení varixů i chronické žilní insuficence zajišťujeme návaznost na tato vyšetření na renomovaných pracovištích i následnou ambulantní péči o pacienty po těchto výkonech
 • zajišťujeme možnosti sklerotizace či laserové terapie dolních končetin

V oblasti tepenných onemocnění patří mezi nejčastější aterosklerotické postižení tepen horních i dolních končetin, tepen břicha a krku.

 • zajišťujeme kompletní neinvazívní vyšetření a péči o pacienty s tepennými poruchami
 • provádíme sonografická vyšetření, dopplerovská měření
 • diagnostikujeme a poskytujeme kompletní léčbu funkčních poruch tepenné cirkulace vyskytující se nejčastěji na horních končetinách, tzv. vazoneurózy
 • poskytujeme konzultace, vyšetření a léčbu u tzv. syndromu horní hrudní apertury
 • v případě potřeby zajišťujeme invazivní vyšetření na renomovaných pracovištích včetně operačních cévních výkonů a katetrizací
 • po výkonech zajišťujeme následnou dlouhodobou ambulantní péči

Přístrojové vybavení

Multi Dopplex II
Sonografie: přístroje GE Logiq P6, GE Vivid 7 Pro, GE Vivid E9

Lékařský ředitel

 • MUDr. Aldhoon Bashar, Ph.D.

Lékaři

 • MUDr. Horáček Aleš (dočasně nepřijímá nové pacienty)