Objednání pacienta


Typ vyšetření
Jméno
Příjmení
Rodné číslo
Datum narození
Doporučení mám
Doba Vyšetření
Další vyšetření
Pojišťovna
Kontaktní telefon
E-mail

Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasíte s níže uvedenými podmínkami
ANO SOUHLASÍM

Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu uvede, neposkytne žádné třetí osobě s vyjímkou případů daných zákonem a v případě, že tyto informace budou mít charakter osobních údajů bude s nimi nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Uživatel tímto ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával jím poskytnutné osobní údaje za účelem poskytování služeb, které tato společnost poskytu prostřednicvím jí provozovaných internetových stránek.