Ke stažení

Informované souhlasy a žádanky k MR

 Informovaný souhlas pacienta MR
 Informovaný souhlas nezletilého pacienta MR
 Žádanka na MR vyšetření (Pro správné zobrazení použijte program Adobe Acrobat.)

 Informed Consent of the Patient MR

 Информированное согласие пациента МР


Informované souhlasy a žádanky k CT

 Informovaný souhlas pacienta CT
 Informovaný souhlas pacienta CT, příloha č.1
 Informovaný souhlas pacienta nativně CT
 Informovaný souhlas pro nezletilého pacienta CT
 Informovaný souhlas s radikulárním obstřikem na CT
 Informovaný souhlas pro ozónoterapii
 Žádanka na CT vyšetření (Pro správné zobrazení použijte program Adobe Acrobat.)

 Informed Consent of the Patient CT
 Informed Consent of the Patient CT, annex nr.1
 Informed Consent of the Patient natively CT
 Informed Consent of the Patient with radicular injection CT
 Ozonotherapy CT
 Informed Consent of the Patient CT Ozonotherapy

 Информированное согласие пациента Кт
 Informovaný souhlas pacienta nativně CT

 

Informované souhlasy a žádanky k denzitometrii

  Žádanka na denzitometrické vyšetření

 

Informace k pracovnělékařské službě (PLS)

 Informace k pracovnělékařské službě (PLS) (česky)
 Informace k pracovnělékařské službě (PLS) (anglicky)
 Informace k pracovnělékařské službě (PLS) (rusky)

Ostatní informace

 Ceny za služby nehrazené pojišťovnami
 Rozpis ordinačních hodin lékařů
 Informace o společnosti Affidea Praha, s.r.o.

  Prohlášení jakosti