Ke stažení


Informované souhlasy a žádanky k MR

 Informovaný souhlas pacienta MR
 Žádanka na MR vyšetření (Pro správné zobrazení použijte program Adobe Acrobat.)


 Informed Consent of the Patient MR
 Информированное согласие пациента МР
  Інформована згода пацієнта MP


Informované souhlasy a žádanky k CT

 Informovaný souhlas pacienta CT
 Informovaný souhlas pacienta nativně CT
 Informovaný souhlas s radikulárním obstřikem na CT
 Informovaný souhlas pro ozónoterapii
 Žádanka na CT vyšetření (Pro správné zobrazení použijte program Adobe Acrobat.)
  Příprava na CT koronarografie


 Informed Consent of the Patient CT
 Informed Consent of the Patient natively CT
 Informed Consent of the Patient with radicular injection CT
 Ozonotherapy CT
 Informed Consent of the Patient CT Ozonotherapy

 Информированное согласие пациента Кт
 Informovaný souhlas pacienta nativně CT
  Інформована згода пацієнта oбстеження КТ із йодної контрастної
  Інформована згода пацієнта oбстеження КТ

 

Informované souhlasy a žádanky k denzitometrii

  Žádanka na denzitometrické vyšetření
  Žádanka na kostní denzitometrii pro populační program prevence osteoporozy

  

Dětská endokrinologie a porucha růstu

  Potřebné podklady

 

Informace k pracovnělékařské službě (PLS)

 Informace k pracovnělékařské službě (PLS) (česky)

Ostatní informace

  Poukaz na očkování
 Ceny za služby nehrazené pojišťovnami
 Rozpis ordinačních hodin lékařů
 Informace o společnosti Affidea Praha, s.r.o.
  Souhlas s poskytováním informací
  Prohlášení jakosti