Magnetická rezonance (MR)

MR Avanto 1,5T ve společnosti Affidea

V srpnu r. 2019 byl v společnosti Affidea instalován nový přístroj magnetické rezonance – Magnetom Avanto Fit 1,5 T (Siemens). Druhým přístrojem je  Magnetom Avanto 1,5 T (Siemens).

Špičkové technologie umožní na několika úrovních zkvalitnění,rozšíření a zefektivnění diagnostiky. Přínosem pro klienty diagnostického centra bude:

 1. Zkrácení objednacích dob – výhodou nového přístroje je redukce vlastní doby vyšetření při jejich vyšší kvalitě.
 2. Zlepšení vyšetřovacího komfortu – specifická technologie umožňuje provést vyšetření různých částí těla bez nutnosti manipulace s pacientem. Do vyšetřovacího komfortu lze zařadit i významně snížená hlučnost přístroje a zkrácené „gantry“ což snižuje zátěž pro klaustrofobické pacienty
 3. Zkvalitnění diagnostiky – tradičně kvalitní a vyhledávaná ortopedická diagnostika po investici do nejmodernějšího vybavení speciálních cívek posune vyšetřovací možnosti na nejvyšší možnou úroveň dostupnou v celém regionu.
 4. Rozšíření vyšetřovacího spektra
  Dosavadní standardní diagnostika je rozšířena o magnetickou rezonanční angiografii, v celém rozsahu cévní diagnostiky s významným benefitem pro pacienty, kteří jsou ušetřeni invazivních přístupů a zátěže ionizujícím zářením.
  Možnost využití v onkologickém screeningu dle požadavků indikujících specialistů.
  Vyšetření tenkého střeva - MR enteroklýza šetrně bez nutnosti zavedení duodenální sondy s prakticky komplexní diagnostickou výtěžností.

Magnetická rezonance nové generace umožní významný kvalitativní i kvantitativní posun v diagnostice. Samozřejmostí je vysoká erudovanost personálu, který je schopen možnosti těchto technologií využít k prospěchu pacienta.

Informace pro pacienty

Celková doba vyšetření na magnetické rezonanci se může pohybovat od 15 min. až do 1 hod., záleží na tom, jaké vyšetřovací sekvence je nutné udělat a zda je potřeba použít kontrastní látku. Před příchodem na toto vyšetření je třeba vědět několik věcí...

Výstupy vyšetření

Magnetická rezonance umožňuje velmi kvalitní zobrazení měkkotkáňových struktur, které jiná vyšetřovací modalita není schopná v potřebné míře a kvalitě zobrazit. Vedle standardních obrázů je možné provádět vyšetření cévního systému (MR angiografie) v takové kvalitě, že je ve většině případů možné upustit od, pro pacienta zatěžujícího, klasického angiografického vyšetření.

Princip magnetické rezonance (MR)

Lidské tělo je složeno z velkého množství atomů různých látek. Magnetické momenty (spiny) atomů těchto látek se při působení silného magnetického pole "srovnají" ve směru orientace tohoto magnetického pole. Při "budícím" pulsu se spiny atomů vychýlí a po skončení trvání tohoto pulsu se spiny zase vracejí do "zarovnané polohy". Při návratu do této polohy vysílají atomy různé signály. Při změření těchto signálů je možné určit z jakých prvků se skládají jednotlivé tkáně a pomocí software zobrazit jejich podobu na monitoru. Toto je jen velmi zjednodušené přiblížení principu magnetické rezonance, v praxi je původ různých podob obrazu magnetické rezonance mnohem složitější.

Pracoviště magnetické rezonance (MR)

MR vyšetření se v poslední době stává nezastupitelné pro diagnostiku ve většině oborech, a tak strmě narůstající požadavky spolu s relativně delší vyšetřovací dobou jsou příčinami dlouhých čekacích lhůt (i několikaměsíčních) na toto vyšetření i v rámci fakultních nemocnic. Naše pracoviště je vybaveno výkonnou špičkovou technologií firmy Siemens a svými technickými parametry se zařadilo do špičky v celé republice. Oddělení magnetické rezonance Affidea se stalo v roce 2001 prvním MR oddělením zaměřeným na ambulantní péči, umístěným mimo velké nemocnice. Je koncipováno především jako servisní pracoviště pro všechny indikující lékaře z odborných ambulancí i nemocnic. Je prováděn široký sortiment MR vyšetření včetně MR angiografií (kromě periferní angiografie a MR prsou) V současné době disponujeme přístrojem o síle magnetu 1,5T umožňujícím prakticky kompletní možnosti vyšetřování v rámci běžných požadavků především neurologie, ortopedie, onkologie.

K vyšetření se objednává na tel. čísle: 267 090 854. Je nezbytná žádanka vyplněná indikujícím lékařem se specifikací vyšetření.

Vedoucí lékař radiologie 

 • MUDr. Václav Bouda

Lékaři

 • MUDr. Jiří Bučil
 • MUDr. Michaela Hainzová
 • MUDr. Helena Štěňhová
 • MUDr. Mária Verebová
 • MUDr. Hana Vondřichová