Dose Excellence

dose

 


Úvod

1) Zvýšenou informovaností o radiační dávce

V každém zdravotnickém centru společnosti Affidea je bezpečnost pacienta prvořadým zájmem. Je uplatňována celá řada postupů, které chrání spokojenost pacienta a zaručují ten nejlepší možný výsledek vyšetření. Níže jsou uvedeny některé klíčové kroky, které společnost Affidea provádí s cílem zajištění norem bezpečnosti ve všech svých centrech a pro každého svého pacienta.

CT a dávka ve společnosti Affidea

CT je diagnostická zobrazovací technika, která využívá rentgenové zařízení pro pořízení podrobných snímků vnitřní struktury těla. Úrovně radiační dávky, požadované pro pořízení diagnostických snímků, závisejí na různých faktorech jako je věk a BMI pacienta, ale také na části těla, která má být zobrazována.

Co děláme pro to, abychom chránili svoje pacienty

Affidea zavádí v celé společnosti projekt Dose Excellence, zaměřený na to, aby snímky z CT vyšetření byly co možná maximálně bezpečné.

Dose Excellence projekt

Společnost Affidea se zavázala, že bude minimalizovat úrovně radiační dávky, nicméně určitá radiační dávka je nezbytná pro pořízení podrobných snímků, potřebných pro diagnostikování. Proto pro radiační dávku dodržujeme princip ALARA (As Low As Reasonably Achievable / tak nízká jak je rozumně dosažitelné). Toho je možné dosáhnout:

  • Používáním lékařského zařízení světové úrovně, u kterého pravidelně probíhá údržba, kontroly a aktualizace v souladu s přísnými normami společnosti
  • Podrobováním našeho zařízení důsledným kontrolám jakosti, které provádějí naši lékařští odborníci
  • Sledováním dávky pacientů a kontrolováním kumulativní dávky pro získání jednoznačných a využitelných informací pro seřízení nastavení dávky
  • Zaškolením pracovníků v oblasti optimalizace parametrů CT protokolů s cílem vystavení pacienta nejnižší radiační dávce aniž by došlo ke zhoršení jakosti snímku

Pečujeme o Vás více, než si uvědomujete

Pro společnost Affidea je bezpečnost pacienta prioritou, a proto zavádíme náš program Dose Excellence Campaign do každého centra CT v naší síti. Pracoviště Dose Excellence se

seznámen a pracuje podle našeho programu optimalizace dávky.
2) Vyčleněným týmem pro otázky dávky, který přezkoumává zaznamenané údaje o dávce, optimalizuje protokoly a zavádí ty nejlepší osvědčené postupy. Tento tým se skládá z vedoucího radiologického lékaře, vedoucího radiologického asistenta, lékařského fyzika a odborníka na klinickou aplikaci.
3) Transparentností: odpovídáním na Vaše dotazy, sdělováním informací o dávce a o našich postupech.

Certifikát radiační ochrany EUROSAFE 

Program Affidea Dose Excellence získal uznání na EuroSafe Imaging Wall of Stars, což je iniciativa Evropské radiologické společnosti na podporu kvality a bezpečnosti v lékařském zobrazování. V únoru letošního roku i naše oddělení CT v Praze získalo certifikát radiační ochrany a umístění na Eurosafe Wall. V České republice jsme jediné pracoviště s tímto oceněním. Více se dozvíte na http://www.eurosafeimaging.org/

Eurosafe