ARO (Anesteziologie)

  • Lékaři - anesteziologové zajišťují anesteziologický dohled především pro vyšetření na CT a MR vzhledem k možnosti výskytu alergických reakcí na kontrastní látky. Rutinně anesteziolog provádí kanylaci periferní žíly, řeší eventuální alergické reakce či jiné komplikace.

Dále anesteziolog provádí analgezii u pacientů trpících nesnesitelnou bolestí a zajišťuje sedaci u klastrofobiků a neklidných pacientů.

Při výkonu kardioverze anesteziolog provádí celkovou krátkodobou nitrožilní anestezii a podílí se na sledování pacienta po výkonu.

Při výkonu jícnového ECHA je anesteziolog připraven provést sedaci u neklidného a nespolupracujícího pacienta.

V případě potřeby anesteziolog poskytuje první pomoc v rámci všech oddělení společnosti Affidea.

Anesteziolog se podílí na edukaci a dalším vzděláváni SZP v rámci první pomoci.

Lékař - anesteziolog s vyšší kvalifikací (II. atestace) a licencí je přítomen po celou dobu provozu Affidea.

 

Lékařský ředitel

  • MUDr. Aldhoon Bashar, Ph.D.

Vedoucí lékař 

  • MUDr. Damir Kačarevič