ARO (Anesteziologie)

Lékaři - anesteziologové zajišťují anesteziologický dohled především pro vyšetření na CT a MR vzhledem k možnosti výskytu alergických reakcí na kontrastní látky. Rutinně anesteziolog provádí kanylaci periferní žíly, řeší eventuální alergické reakce či jiné komplikace.

Dále anesteziolog provádí analgezii u pacientů trpících nesnesitelnou bolestí a zajišťuje sedaci u klastrofobiků a neklidných pacientů.

Při výkonu kardioverze anesteziolog provádí celkovou krátkodobou nitrožilní anestezii a podílí se na sledování pacienta po výkonu.

Při výkonu jícnového ECHA je anesteziolog připraven provést sedaci u neklidného a nespolupracujícího pacienta.

V případě potřeby anesteziolog poskytuje první pomoc v rámci všech oddělení společnosti Affidea.

Anesteziolog se podílí na edukaci a dalším vzděláváni SZP v rámci první pomoci.

Lékař - anesteziolog s vyšší kvalifikací (II. atestace) a licencí je přítomen po celou dobu provozu Affidea.

    Vedoucí lékař
  • MUDr. Petr Heneberg

Informace k GDPR

Ochrana osobních údajů pro pacienta
30.5.2018

Nový denzitometrický přístroj

Koncem února 2018 byl nainstalován v našem Osteocentru nový denzitometrický přístroj
9.4.2018