Interna

Protože základním cílem Affidea Praha s.r.o. - Chodov je co nejrychlejší diagnostika a stanovení diagnózy v případě problémů interního charakteru, je interní ambulance s navazujícími subspecializacemi základním článkem našeho zdravotnického zařízení. Vyšetření koordinují a další postup určují všeobecně erudovaní internisté ve spolupráci se svými kolegy - specialisty jednotlivých interních subspecializací. Kromě zabezpečení diagnostického procesu všeobecná interní ambulance zajišťuje komplexní interní vyšetření, předoperační vyšetření, dispenzarizaci pacientů s problematikou hypertenze a dyslipoproteinemií.

Rozšíření nabídky předoperačních vyšetření („vše pod jednou střechou“). V rámci posílení kapacity interních ambulancí nabízíme termíny předoperačních interních vyšetření i včetně laboratorních tak, aby krátký termín k operaci nezaskočil naše klienty.

    Lékařský ředitel
  • MUDr. Aldhoon Bashar, Ph.D.
    Lékaři
  • MUDr. Eva Lauerová
  • Doc. MUDr. Jana Málková, CSc.
  • MUDr. Marie Svobodová
  • MUDr. Martin Pruner