Lékařské odbornosti

Affidea Praha s.r.o. si od svého založení v roce 1996 vybudoval pevnou pozici a renomé mezi zdravotnickými zařízeními poskytující péči pro Prahu a okolí, dokonce v některých metodikách má naše zařízení výrazně „nadregionální“ charakter. Od zahájení provozu jsme vyšetřili více než 300.000 pacientů.

Naše ZZ může pro Vás být dobrou alternativou v rámci diagnostického procesu z následujících důvodů:

Centrum neinvazivní kardiologie

Kardiologie - zajišťujeme kompletní neinvazívní kardiologii (echokardiografie, ergometrie pásu – dle výběru pacienta a kardiologa), síť EKG Holterovské monitorace a TK Holtery (pravděpodobně nejširší v Praze a Středočeském kraji). Kardiologické oddělení zajišťuje komplexní kardiologické vyšetření  a sledování pacientů v našich poradnách a v případě potřeby a indikace návaznost na invazivní vyšetření ve špičkových pražských zařízeních, dále máme ambulanci, kde se provádí kontrola kardiostimulátorů.

Ambulance interního lékařství

Všeobecná interna - poskytujeme komplexní interní vyšetření, eventuálně terapii a sledování pacientů v našich ambulancích, dále zabezpečujeme předoperační vyšetření.

Cévní poradna - poskytujeme diagnostiku a léčbu nemocí cévního systému včetně sonografie s Dopplerovským zobrazením.

Nefrologie - poskytuje interní péči pacientům s onemocněním ledvin. Trvale dispenzarizujeme zejména pacienty s chronickými formami nemocí ledvin, jako jsou chronické glomerulonefritidy, pacienty s postižením ledvin při systémových chorobách (cukrovka, hypertenze, ateroskleróza, různé vaskulity a kolagenózy apod.) a nemocné s vrozenými poruchami ledvin.

Neurologie - věnujeme se neurologické problematice jako celku, se zaměřením na následující nemoci a postižení centrálního nervového systému: stavy po cévních mozkových příhodách, bolesti hlavy, bolesti páteře poúrazové, degenerativní a jiné etiologie, kompresivní neuropatie.

Pracovně lékařská služba - je zakotvena v legislativě ČR s povinností firem jí zajistit pro všechny své zaměstnance. Affidea poskytuje tuto péči v souladu se zákonnými ustanoveními jako péči mimo úhradu zdravotními pojišťovnami.

Poradna pro cesty do zahraničí – zajišťujeme sezónní očkování, poradenství při cestách do zahraničí s následnou vakcinací.

Osteocentrum

Osteocentrum - (vybavené celotělovou DXA denzitometrií) je jedním z uznávaných osteocenter a školicím pracovištěm s návaznými ambulancemi zaměřenými na diagnostiku a léčbu osteoporózy a dalších metabolických kostních chorob.

Revmatologická ambulance – poskytuje péči pacientům s širokým spektrem postižení pohybového aparátu.

Endokrinologie – provádíme endokrinologická vyšetření zaměřená především na oblast thyreologie (se sonografií a punkcemi štítné žlázy v ambulanci), ale i dalších endokrinopatií.

Komplement zobrazovacích metod

Oddělení sonografie - sonografické oddělení v rámci dvojsměnného provozu provádí vyšetření plného spektra sonografických metod.

Pracoviště výpočetní tomografie - Vybavené 64 spirálovým CT umožňujícím kompletní škálu CT metod včetně CT angiografie a 3D rekonstrukcí. Naše CT oddělení slouží nejen pro terénní lékaře, ale je využíváno i pro hospitalizované pacienty z pražských nemocnic a okolí.

Oddělení magnetické rezonance - MRI jako vysoce specializované pracoviště provádějící vyšetření pro široký spád v rámci celé ČR (v rámci neurologických, onkologických, ortopedických i dalších indikací), využíváno i renomovanými neurochirurgickými pracovišti.

Dále zajišťujeme:

  1. Vysoká odbornost a erudice lékařů našeho ZZ (většinou přicházejících do našeho zařízení z fakultních nemocnic) jako nezbytný základní předpoklad kvalitní péče.
  2. Špičková lékařská technika.
  3. Dobrá dopravní dostupnost autem (blízkost dálnice D1) s parkovištěm u budovy, či MHD (bezprostřední blízkost metra C-stanice Chodov).
  4. Snadné objednávání telefonicky, osobně, mailem nebo online objednávkou (tým recepčních se stará o objednávající denně od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 19:00 hodin na pražských telefonních číslech 267090811.
  5. Objednávací systém zajišťuje i při požadavku na několik souvisejících vyšetření v jednom dni vyhledávání takové kombinace časů, které směřují k co nejkratším čekacím lhůtám v čekárnách. Tento objednávací systém umožňuje i správu a kontrolu čekacích lhůt v našich čekárnách v jednotlivých ambulancích. Naší trvalou snahou je minimalizovat čekací doby (tak, aby maximální počet pacientů byl ošetřen a vyšetřen v rámci objednané doby).
  6. Příjemné prostředí odpovídající začátku 21.století – jsme žádáni fotografy jako ukázka moderních ambulancí pro časopisy a články se zdravotnickou tématikou. Myslíme i na detaily - např. pro pacienty v čekárně zdarma automaty na vodu a sodovku.
  7. Rozšířená pracovní doba, základní po-pá 7 - 20 hodin, pro některé žádané metody, ale i sobotní a nedělní provoz (TK i EKG Holtery, CT, MR), aby mohla být provedena vyšetření mimo obvyklou pracovní dobu ekonomicky aktivních pacientů.

Snažíme se především vycházet vstříc potřebám rychlé a kvalitní diagnostiky v primární péči pro PL a interní obory.