Sonografie - Ultrazvuk (UZ)

Vyšetření ultrazvukem

Vyšetření ultrazvukem ve společnosti Affidea provádí odborní lékaři. Vlastní vyšetření trvá od 15 do 45 min. podle vyšetřované lokalizace a požadavku odesílajícího lékaře.

Výstupy vyšetření

Nové technologie v oblasti hardware a software ultrazvukových přístrojů nám vedle klasického UZ zobrazení umožňují vytvářet prostorové rekonstrukce (3D ultrazvuk) a sledovat dynamické děje (Dopplerův jev).

Upozornění

Ženy od 45. roku věku musejí na sono prsů donést zprávu z poslední mamografie, která nesmí být starší 2 let.

Princip práce ultrazvukového přístroje

Ultrazvukový přístroj se skládá z počítačové jednotky s rekonstrukčním software a ultrazvukové sondy. Tato sonda funguje jako vysílač i jako přijímač ultrazvukových vln. Princip ultrazvukového přístroje je založen na tom, že při šíření ultrazvukových vln prostředím dochází k jejich odrazu. Tyto odrazy nejsou vždy stejné a jsou závislé na prostředí, kterým vlna prochází. Tyto odrazy jsou zpětně přijímány sondou a software na základě rozdílu v odrazech dokáže rekonstruovat UZ obraz.

Vyšetření ultrazvukem prováděná ve společnosti Affidea

 • Vyšetření orgánů břicha: jater, žlučníku, žlučových cest, pankreatu, sleziny, retroperitonea, včetně lymfatických uzlin, vyšetření ledvin a okolí, vývodních močových cest, funkční vyšetření močového měchýře - kapacity
 • Vyšetření oblasti malé pánve: dělohy a adnex, včetně Douglasova prostoru u žen, prostaty u mužů
 • Vyšetření cévních struktur břicha: v. portae, abd. aorty a dalších velkých cév břicha, včetně renálních artérií
 • Vyšetření krku: štítné žlázy, příštitných tělísek, uzlin, gl. parotis, gl. submandibularis, nadklíčkové krajiny
 • Všetření měkkých tkání: kůže, podkoží, rozsah a charakter hematomů, vývoj abscesů, tumorů
 • Vyšetření prsů, axill
 • Vyšetření scrota: varlat, nadvarlat, tekutiny v obalech
 • Vyšetření kloubů: zvláště kolenního (šíře štěrbiny, tek. obsahu včetně Bakerových pseudocyst, ev. poruchy menisků)
 • Vyšetření extrakraniálních i periferních cév
 • Vyšetření přítomnosti volné či opouzdřené tekutiny intrathorakálně a intraabdominálně

Přístrojové vybavení

Sonografický přístroj Logic E9 (výrobce GEMS) - špičkový sonograf s rozsáhlými možnostmi především ve vaskulární oblasti
Sonografický přístroj Logic S8 (výrobce GEMS)


Vedoucí lékař radiologie 

 • MUDr. Václav Bouda

Lékaři

 • MUDr. Tatjana Grillová
 • MUDr. Michaela Hainzová
 • MUDr. Mária Verebová
 • MUDr. Magdalena Volešová

Přípravy na vyšetření

UZ břicha, včetně ledvin, UZ břišní aorty, UZ ledvinných tepen:

2-3 dny před vyšetřením držet nenadýmavou dietu.

Z jídelníčku nutno vyloučit: perlivé, sladké, kvasné(pivo) nápoje, nadýmavou zeleninu a ovoce, luštěniny, čerstvé pečivo, vejce, mléko.

Doporučujeme: vařené brambory, rýži, těstoviny, bílé maso, šunku. Nemastit. Nehladovět, jíst pravidelně v malých dávkách. Vyloučit nebo omezit kouření.

1 den před vyšetřením: pít více tekutin, nejlépe voda či neslazený čaj, ne šumivé, kvasné(pivo) a sladké nápoje.

V den vyšetření: V den vyšetření: od půlnoci nejíst, nekouřit, nežvýkat. Pít můžete, ale opět pouze vodu či neslazený čaj.

 

Vyšetření orgánů malé pánve – močový měchýř, gynekologické orgány:

2-3 dny před vyšetřením držet nenadýmavou dietu.

Z jídelníčku nutno vyloučit: perlivé, sladké, kvasné(pivo) nápoje, nadýmavou zeleninu a ovoce, luštěniny, čerstvé pečivo, vejce, mléko.

Doporučujeme: vařené brambory, rýži, těstoviny, bílé maso, šunku. Nemastit. Nehladovět, jíst pravidelně v malých dávkách. Vyloučit nebo omezit kouření.

V den vyšetření: od půlnoci nejíst, nekouřit, nežvýkat.

V den vyšetření: pít dostatek tekutin.  Hodinu před vyšetřením, pokud možno nemočit, aby byl dostatečně naplněný močový měchýř.

 

UZ krk, hlava, měkké tkáně, cévy končetin:

Bez přípravy.

 

Preparations for the examinations

Abdominal ultrasound, including kidneys, ultrasound of the abdominal aorta, ultrasound of the renal arteries 

2-3 days before the examination stick to a non-flatulent diet.

The following must be excluded from your diet: fizzy, sweet, fermented (beer) drinks, flatulent vegetables and fruit, legumes, fresh pastries, eggs, milk.

We recommend: boiled potatoes, rice, pasta, white meat, ham. Do not grease. Do not starve, eat small portions regularly. Eliminate or reduce smoking.  

1 day before the examination: drink more fluids, preferably water or unsweetened tea, no fizzy, sweet, fermented (beer) drinks.

On the day of the examination: since midnight do not eat, smoke, chew. You can drink, but again only water or unsweetened tea.