Neurologie

V našem zdravotnickém zařízení se věnujeme neurologické problematice v celé šíři, se zaměřením na následující onemocnění centrálního a periferního nervového systému: epilepsie, diferenciální diagnostika tranzitorních poruch vědomí a kolapsových stavů, bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy hybnosti (poruchy chůze, Parkinsonova nemoc, třes, aj.), poruchy rovnováhy, stavy po cévních mozkových příhodách, neurodegenerativní onemocnění, roztroušená skleróza, dále postižení periferních nervů jako jsou úžinové syndromy (např. syndrom karpálního tunelu, aj.), polyneuropatie, postižení nervových kořenů vertebrogenního původu, poruchy nervosvalového přenosu, svalová onemocnění, a další.

V rámci neurologických ambulancí provádíme EEG a EMG vyšetření, motorické evokované potenciály a další modality evokovaných potenciálů (SSEP, VEP, BAEP) a lumbální punkce s vyšetřením mozkomíšního moku. V rámci našeho zařízení je pak v případě potřeby doplněno zobrazovací vyšetření (CT, magnetická rezonance, ultrazvuk) a event. další laboratorní vyšetření. Vzhledem k obecně omezené kapacitě a časově i ekonomické náročnosti elektrofyziologických vyšetření, prosíme, indikující lékaře o pečlivé zvážení jejich indikace dle Doporučení pro indikaci EEG a EMG. V případě indikace chirurgické intervence spolupracujeme s neurochirurgickými klinikami (NNH, ÚVN, FN Motol), dále spolupracujeme neurologickou klinikou VFN a Centrem pro poruchy spánku Národního ústavu duševního zdraví ( NÚDZ). Díky spolupráci s naším CT oddělením zajišťujeme u pacientů s kořenovým syndromem cílené periradikulární obstřiky či periradikulární ozónoterapii )PRT).

V neurologických ambulancích poskytuje své služby našim klientům 5 lékařů, všichni s dlouholetou praxí a specializovanou způsobilostí v oboru neurologie:

MUDr. Jana Hofmannová, s dlouholetou praxí v elektrofyziologických metodách, zejména v EMG a evokovaných potenciálech. Pro tyto účely je k dispozici moderní přístroj – EMG/EP Keypoint – Dantec, Walter.

MUDr. Zdeněk Konrád, s letitou praxí v manuální medicíně, se zaměřením na zobrazovací vyšetřovací metody a léčbu onemocnění pohybového aparátu.

MUDr. Ing. Ivana Patáková Csc., s dlouhodobou praxí a se zaměřením na elektrofyziologické metody, zvláště EEG vyšetření. Pro tyto účely je dispozici moderní EEG přístroj - Walter, Wavepoint Headbox.

MUDr. Miroslava Sinkulová, s dlouholetou praxí zahrnující celé spektrum neurologických onemocnění, věnuje se EEG vyšetření

 

 


Epileptologie


Epilepsie představují skupinu nejčastějších chronických neurologických onemocnění, které se vyznačují opakovanými epileptickými záchvaty různého klinického obrazu. Prevalence onemocnění je vysoká, podle různých pramenů je udávána mezi 0.5-1 %. Jen v České republice trpí epilepsií cca 70 000 jedinců.

Pro lidi s epilepsií je důležitá správná diagnóza, správně vedená léčba, ale i řada informací o tom, jak s epilepsií žít tak, aby kvalitu jejich života ovlivňovala co nejméně. Jsou to onemocnění, která jsou stále opředena určitým stigmatem, mýty, ostychem.

EpiStop se snaží lidem s epilepsií pomoci. Na webu www.epistop.cz je řada informací o aktivitách, které mají zbavit ostatní lidi strachu a obav z epileptického záchvatu, naučit je, jak poskytovat správně první pomoc. Pro lékaře i pacienty je zde zdarma ke stažení řada materiálů, jako jsou „Minimální diagnostické a terapeutické standardy“, „Žena a epilepsie“, „Mateřství a epilepsie“, „Epilepsie u dospělých osob – základní informace“. Web nabízí diskuzní fórum i sociální poradenství.  

 

Naše ambulance jsou schopny kromě běžné ambulantní praxe provádět i některá specializovaná vyšetření, např. pro řidiče. Pro řešení závažných stavů s nutností radikálních zákroků spolupracujeme s neurochirurgickými klinikami (Nemocnice Na Homolce,ÚVN, FN Motol, FN Kralovské Vinohrady), dále spolupracujeme s lůžkovými odděleními neurologií Ústavu leteckého zdravotnictví, FN Bulovka, Neurologickou klinikou VFN, kde je zajištěna video – EMG monitorace ve spánkové laboratoři a ve specializovaných poradnách. Díky spolupráci s naším CT oddělením jsme schopni při onemocněních páteře provádět cílená PRT ošetření. V rámci preventivních programů provádíme i neurologické vyšetření spolu s nutnými doplňky.

Motorické evokované potenciály

Jedná se o neinvazivní nebolestivé vyšetření, které se využívá k testování funkce motorické dráhy. Stimulace je prováděna přiložením magnetické cívky nad povrch lebky nebo nad krční či bederní páteř. Stimulace vede ke krátkému záškubu svalu na horní nebo dolní končetině, ze které je registrována odpověď pomocí povrchových nalepovacích elektrod. Vyšetření přináší informace o poruše funkce motorické dráhy především v jejím centrálním úseku, tedy v oblasti mozku a míchy.

Lékařský ředitel

  • MUDr. Aldhoon Bashar, Ph.D.

Vedoucí lékař

  • MUDr. Michal Al-Hajjar

Lékaři

  • MUDr. Jana Hofmannová
  • MUDr. Ing. Ivana Patáková CSc.
  • MUDr. Zdeněk Konrád
  • MUDr. Miroslava Sinkulová

Přípravy na vyšetření

EEG

Den před vyšetřením nebo v den vyšetření umýt hlavu obyčejným šamponem. Neužívat kondicionér, lak ani jiné přípravky na vlasy!

EMG

Před vyšetřením umýt celé tělo obyčejným mýdlem. Poté nemazat žádnými krémy, gely ani pleťovými mléky, neužívat deodoranty. Na vyšetření je vhodné si donést ručník (80 x 35 cm).

 

Preparations for examinations 

EEG

One day before or on the day of the examination wash your hair using regular shampoo. Do not use hair conditioner, hair spray or other hair products!

EMG

Before the examination wash the whole body using regular soap. Do not use any cream, gel, lotion or deodorant after that. It is recommended to bring a towel for the examination (80×35 cm).