Pro pacienty

Co je CT?

CT je výpočetní tomografie za použití rentgenového záření, která patří mezi pět nejlepších zdravotnických přístrojů vyvinutých za posledních 40 let. Je to diagnostické zobrazovací zařízení, které využívá rentgenové záření k vytvoření počítačem zpracovávaných tomografických snímků, které umožňují radiologovi vizualizovat anatomickou strukturu Vašeho těla. CT je tak cenný zdravotnický diagnostický prostředek, že jeho vynálezcům byla v roce 1979 udělena Nobelova cena za medicínu.

Jak CT funguje a jak se liší od standardního rentgenového vyšetření

Během rentgenového vyšetření stacionární zařízení emituje rentgenové paprsky, které pronikají do těla a na zobrazovacím médiu (jako je film) vzniká jeden jednorozměrný snímek.

Během CT vyšetření se zdroj rentgenových paprsků otáčí kolem těla s cílem vytvoření celé řady snímků z různých úhlů. Tyto snímky počítač potom kombinuje a rekonstruuje, takže vzniká podrobný snímek anatomie pacienta. Díky tomuto postupu se na CT snímku eliminují překrývající se struktury, takže jsou vnitřní struktury těla jednoznačnější ve srovnání se standardním rentgenovým snímkem.

Jaké jsou výhody CT?

CT snímky pomáhají radiologům při diagnostikování různých stavů pacientů, jako jsou vnitřní poranění, záněty, patologie cév nebo tumory. Odesílající lékař využije poskytnuté informace z vyšetření k účinnějšímu léčení zdravotního stavu pacienta, například je možné omezit nutnost vyšetřovacích chirurgických zákroků, zaměřit léčbu na konkrétní stav jako je poranění, srdeční onemocnění a mrtvice, zlepšit diagnózu rakoviny a její léčbu.

Zdroje
Radiation Dose Chart / Graf dávky záření
http://www.imagewisely.org
http://www.eurosafeimaging.org
https://www.ucdmc.ucdavis.edu/radiology/UCDHS_CT_FAQ_v1.pdf

Dotazy na postup

Co mohu očekávat před CT vyšetřením?

V centru obdržíte podrobný formulář pro Váš informovaný souhlas, který byste si měli podrobně a pečlivě přečíst.

Abychom Vám podali více informací, připravili jsme pro Vás krátké informativní video.

 

Co mohu očekávat při CT vyšetření?

Většina CT vyšetření trvá max. 15 minut, během nichž budete ležet na polstrovaném stole. Můžete být požádáni, abyste si lehli na břicho, na záda nebo na bok, abyste na několik sekund zadrželi dech a abyste se vůbec nehýbali. Během vyšetření můžete slyšet tlumené bzučení a budete cítit, že se stůl pomalu posouvá přes CT scanner. U některých vyšetření Vám bude podána kontrastní látka. V takovém případě před začátkem vyšetření obdržíte další informace.

A co když stále ještě mám nějaké dotazy nebo obavy ohledně mého CT vyšetření?

Nebojte se prosím, probrat, veškeré zbývající otázky nebo obavy buď s lékařem, který Vás na CT vyšetření odesílá anebo s pracovníky radiologického oddělení.