Kdo jsme

Affidea Praha s.r.o. - Chodov je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje jednak vysoce specializovanou diagnostickou péči využívající nejmodernější lékařskou techniku, jednak komplexní péči léčebnou. Za dobu své působnosti od roku 1996 má ve svém registru více než 300 000 pacientů.

Affidea Praha s.r.o. - Chodov je převážně diagnostické zařízení disponující nejmodernější vyšetřovací technologií. Patří mezi významná ambulantní zařízení v celé České republice, které vlastní počítačový tomograf i magnetickou rezonanci.

Hlavní podstatou diagnostického centra je, že lze na relativně malém prostoru provádět vysoce specializovanou lékařskou diagnostiku. Používáním moderních diagnostických přístrojů ve spolupráci s vysoce kvalifikovanými lékaři zajišťuje ambulantně prováděná vyšetření a značnou část těch vyšetření, která lze v současné době provádět pouze ve velkých nemocnicích. Diagnostické centrum se tak stává garantem odbornosti a vysoké kvality provedených vyšetření pro řadu lékařů v terénu.

Model plnohodnotného diagnostického centra vznikl na základě zkušeností ze zahraničí, kde jsou diagnostická centra tohoto typu velmi rozšířenou formou zdravotnických zařízení. Pacienti jsou do diagnostického centra doporučováni praktickými nebo odbornými lékaři, kteří nemají speciální vyšetřovací techniku k dispozici. Po vyšetření, eventuálně po vyšetření a zaléčení, se vracejí zpět ke svým lékařům, případně jsou odesláni do lůžkových zařízení k dalšímu léčení.

Pro zajištění návazné odborné péče spolupracujeme s řadou renomovaných zdravotnických zařízení a odborných ambulancí.

Při některých vyšetřeních, zejména radiologických, je bohužel nutné v rámci přípravy (podávání kontrastních látek) trávit delší čas v čekárně. Protože řada pacientů přicházející do našeho zařízení je pracovně velmi vytížená, připravili jsme v našich čekárnách před CT + MR vyšetřením a v čekárně pracovně lékařské služby možnost mobilního připojení k internetu, aby nutný čas strávený v naší čekárně v rámci přípravy na vyšetření mohli pracovně využít (je potřeba jen domluva s naší recepcí ohledně parametrů nastavení).

Provozní doba Affidea Praha s.r.o. - Chodov je pondělí až pátek od 7.00 do 20.00 hod. Vybraná pracoviště sobota a neděle od 7:30 do 20:00 hod.