Kostní denzitometrie pro populační program prevence osteoporozy

Od 1.4.2023 je naše pracoviště kostní denzitometrie smluvním pracovištěm VZP v rámci nově zahájeného populačního programu časné prevence osteoporózy.
Tento program je určený pro praktické lékaře, gynekology a jejich pacienty.
Při psaní žádanky na kostní denzitometrii z uvedených odborností je třeba specifikovat, zda se jedná o vyšetření v rámci tohoto populačního programu či nikoliv.
Z tohoto důvodu jsme připravili žádanku k vyšetření na kostní denzitometrii v rámci tohoto tento programu, kterou je možno stáhnout z našich webových stránek či zde.

Zpět na výpis novinek