Kostní denzitometrie pro populační program časného záchytu osteoporozy

Naše pracoviště kostní denzitometrie je smluvním pracovištěm VZP a ZPMV v rámci zahájeného populačního programu časného záchytu osteoporózy.
Tento program je určený pro praktické lékaře, gynekology a jejich pacienty.
Při psaní žádanky na kostní denzitometrii z uvedených odborností je třeba specifikovat, zda se jedná o vyšetření v rámci tohoto populačního programu či nikoliv.
Z tohoto důvodu jsme připravili žádanku k vyšetření na kostní denzitometrii v rámci tohoto tento programu, kterou je možno stáhnout z našich webových stránek či zde.

Zpět na výpis novinek