Downloads

Operation in ambulances and CTMR departments is unrestricted.

 

  The declaration of the state of emergency by the Czech government does not apply to our medical facility. The operation on our medical facility Affidea Praha is not limited.   

Informed Consents and Request Form MR

 Informovaný souhlas pacienta MR
 Informovaný souhlas nezletilého pacienta MR
 Žádanka na MR vyšetření (Pro správné zobrazení použijte program Adobe Acrobat.)

 Informed Consent of the Patient MR


Informed Consents and Request Forms CT

 Informovaný souhlas pacienta CT
 Informovaný souhlas pacienta CT, příloha č.1
 Informovaný souhlas pacienta nativně CT
 Informovaný souhlas pro nezletilého pacienta CT
 Informovaný souhlas s radikulárním obstřikem na CT
 Ozonoterapie
 Žádanka na CT vyšetření (Pro správné zobrazení použijte program Adobe Acrobat.)

 Informed Consent of the Patient CT
 Informed Consent of the Patient CT, annex nr.1
 Informed Consent of the Patient with radicular injection CT
 Ozonotherapy CT

 Информированное согласие пациента Кт
 Информированное согласие пациента МР
 Informovaný souhlas pacienta nativně CT


Information about Occupational Health Services

 Informace k pracovnělékařské službě (PLS) (česky)
 Informace k pracovnělékařské službě (PLS) (anglicky)
 Informace k pracovnělékařské službě (PLS) (rusky)

Other information

 Ceny za služby nehrazené pojišťovnami
 Rozpis ordinačních hodin lékařů
 Informace o společnosti Affidea Praha, s.r.o.