Metabolická poradna

Metabolická poradna vyšetřuje, navrhuje léčbu, event. kontroluje pacienty, u nichž je převažující či výhradní postižení v metabolické oblasti a kde toto postižení je možno ovlivnit léčebnou výživou, event. v kombinaci s léčbou medikamentózní.

Podrobnější informace

V metabolické poradně se věnujeme následující skupině chorob:

  • Obezitě
  • Poruchám výživy v širším slova smyslu (hrozící malnutrice, celiakální choroba)
  • Chorobné stavy významně ovlivnitelné výživou, jako je např. i mentální anorexie, nepříliš rozvinutá, tj. kdy ještě není zapotřebí intenzivní psychiatrické péče
  • Dyslipidemii, kde základem je kombinace léčby medikamentózní spolu s léčebnou výživou. Záměrem je korekce metabolického stavu, nikoliv léčba cévních komplikací
  • Jako závažný stav je zde možno také zařadit metabolický syndrom (tj. hyperglykemii, hypercholesterolemii a hyperuikemii), který je velmi často kombinován s nadváhou či obezitou
  • Do komplexu onemocnění zde kontrolovaných patří také chronické jaterní onemocnění, kde sice je podle stavu zapotřebí adekvátní léčby medikamentózní, nicméně je velmi důležitá vhodná léčebná výživa
  • Také dysleptický syndrom dolního typu s dysmikrobií je dobře ovlivnitelný dietoterapií, event. podle potřeby kombinovaný s léčbou medikamentózní. Proto i tato skupina onemocnění má své oprávnění kontrol v metabolické poradně

Lékařský ředitel

  • MUDr. Amjad Bani Hani

Lékaři

  • Doc. MUDr. Lubomír Kužela
  • MUDr. Jitka Kolářová